Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


W 2018 roku odbyło się:JG

JG

JG

1 grudnia 2018, Częstochowa
XIII Pielgrzymka Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego na Jasną Górę W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO. Wzięlo w niej udział ponad 200 osób: kilku księży, 120 wdów i wdowiec, z których część uczestniczyła w swoich stanowych rekolekcjach (68 konsekrowanych i 29 kandydatek) oraz 85 osób zainteresowanych stanem dziewic (54 konsekrowane i 31 kandydatek), w większości uczestniczących w rekolekcjach stanowych, oraz osoby zainteresowane życiem pustelniczym. Uczestnicy przyjechali z 29 diecezji polskich i z Białorusi.
Konferencję wygłosił JE o. bp. Jacek Kiciński CMF (tekst konferencji wkrótce).
Homilię na Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu wygłosił ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK. Po Mszy św. ks. Arkadiusz Okroj przedstawił pracę Podkomisji i omówił wydaną niedawno Instrukcję Ecclesia Sponsae Imago.
Po spotkaniu na Jasnej Górze odbyły się spotkania stanowe w miejscach, gdzie odbywały się rekolekcje.
informacja Biura Prasowego Jasnej Góry
Na kolejną Pielgrzymkę zapraszamy 30 listopada 2019 roku.

Pielgrzymka połączona była z rekolekcjami stanowymi, odbywającymi się od czwartku do niedzieli.
W czwartek, 29 listopada, ks. Arkadiusz Okroj wygłosił rozważania podczas Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic "Kobieta marzeniem Boga", prowadził ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK i s. Anna Maria Pudełko, apostolinka.
Rekolekcje dla wdów konsekrowanych "O pogłębioną zażyłość z Duchem Świętym!" prowadził o. Wiesław Łyko OMI.
Rekolekcje dla kandydatek do stanu wdów "Konsekrowane wdowieństwo szczególnym zaproszeniem do świętości" prowadził o. Rafał Klimas OFM z Rzeszowa.

szczegóły

Pelplin

Pelplin

Pelplin

Pelplin

Pelplin

13 października 2018, Pelplin
Sympozjum dla stanu dziewic "Rady ewangeliczne na drodze do świętości w dziewictwie konsekrowanym".
W sympozjum wzięło udział 70 osób - 8 księży, 40 dziewic konsekrowanych i 22 kandydatki do stanu dziewic. Panie przyjechały z diecezji gdańskiej (15), pelplińskiej (10), poznańskiej (6), elbląskiej (5), warmińskiej (4), białostockiej (3), obu diecezji warszawskich oraz bydgoskiej, krakowskiej, katowickiej, radomskiej, świdnickiej i toruńskiej.
Sympozjum rozpoczęło się Mszą Świętą w Bazylice katedralnej, podczas której homilię wygłosił ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
tekst homilii.
Wysłuchano następujących wykładów:
1. Ks. dr Adam Kałduński Realizacja rad ewangelicznych w ordo virginum w aspekcie kanonicznym
tekst konferencji.
2. Ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor Prorocy Starego Testamentu jako proroctwo rad ewangelicznych
tekst konferencji.
3. Ks. dr Wojciech Niemczewski Maryja jako wzór życia konsekrowanego
tekst konferencji     nagranie konferencji
  4. Wysłuchaliśmy też ks. dr Arkadiusza Okroja, który zaprezentował Instrukcję o dziewicach konsekrowanych Ecclesia Sponsae Imago wydaną przez Kongregację do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Niedługo ukaże się polskie tłumaczenie tej instrukcji.

Sympozjum poprzedziło spotkanie warsztatowe księży, podczas którego uczestnicy wymieniali swoje doświadczenia związane z posługą stanowi dziewic w diecezjach. Głównym tematem spotkania było wykorzystanie Instrukcji Ecclesia Sponsae Imago w rozeznawaniu powołania i pracy duszpasterskiej z dziewicami konsekrowanymi.

Wroclaw

20-21 kwietnia 2018, Wrocław
Spotkanie Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, Centrum Promocji IFŻK oraz diecezjalnych referentów ds. IFŻK.
szczegółowe informacje
Konferencja o. bp. Jacka Kicińskiego CMF. "Formacja początkowa i stała w dziewictwie i wdowieństwie konsekrowanym";
prezentacja


Warszawa

31 stycznia 2018, Warszawa
Spotkanie Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.

szczegółowe informacje