Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


          dokument pdf

Spotkanie Podkomisji KEP
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego

29 stycznia 2020 r. w Warszawie

Dnia 29 stycznia 2020 r. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.

Przebieg spotkania:

 1. Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP o. bp Jacek Kiciński przywitał zgromadzonych. Po krótkiej modlitwie Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK bp Arkadiusz Okroj poprowadził spotkanie.
 2. Księża biskupi opowiedzieli o konferencji prasowej przed Dniem Życia Konsekrowanego.
 3. Rozmawiano na temat potrzeby dołączenia do Podkomisji księdza, który zająłby się szczególnie życiem pustelniczym. Potrzebny byłby też ktoś zajmujący się w sposób szczególny sprawami stanu wdów.
 4. W sprawie warsztatów dla księży ustalono:
  • spotkanie odbędzie się 18-19 września 2020 w Pelplinie;
  • spotkanie rozpocznie się kolacją w piątek (godz. 18.00), a zakończy obiadem w sobotę (godz. 14.00);
  • nowi księża posługujący osobom żyjącym w indywidualnych formach życia konsekrowanego zostaną zaproszeni nieco wcześniej – w piątek na 15.00;
  • warsztaty będą poświęcone dokumentowi – opracowywanemu w oparciu o Instrukcję Ecclesiae Sponsae Imago – dotyczącemu formacji stanu dziewic oraz aspektom prawnym Instrukcji;
  • za organizację noclegów odpowiada Centrum Promocji IFŻK;
  • zaproszenia dla księży zainteresowanych IFŻK zostaną skierowane także do biskupów diecezjalnych – z prośbą, by zachęcili asystentów ds. IFŻK w swoich diecezjach do uczestnictwa w warsztatach;
  • podczas warsztatów zostanie ustalony termin kolejnych warsztatów.
 5. Małgorzata Tarnachowicz OV przedstawiła podsumowanie danych zebranych z polskich diecezji do ankiety dla Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego; rozmawiano na temat wniosków wynikających z ankiety i sposobu gromadzenia danych.
 6. Podjęto dyskusję na temat dokumentu wykonawczego dotyczącego formacji, który Podkomisja zamierza opracować:
  • dokument powinien zawierać to, co jest w formacji (we wszystkich diecezjach) niezbędne i konieczne (ramy czasowe, ścieżka, dokumenty Kościoła);
  • szczegóły formacji każda diecezja opracowywałaby w oparciu o ten dokument;
  • uznano, że osobno powinien być opracowany dokument zawierający praktyczne rozwiązania formalno-prawne;
  • powołany zespół zajmie się opracowaniem pierwszej wersji takich dokumentów na podstawie nadesłanych sugestii;
  • uwagi, najlepiej z odniesieniem do konkretnych punktów Instrukcji ESI, należy przysyłać do Centrum Promocji IFŻK.
 7. W sprawie organizacji sympozjów i spotkań stanowych ustalono:
  • a. Sympozjum dla stanu dziewic odbędzie się 24 października 2020 w Katowicach i będzie poświęcone 50-leciu odnowienia Obrzędu Konsekracji Dziewic; przewidziano trzy konferencje:
   • omówienie Międzynarodowego spotkania Ordo Virginum w Rzymie, 28-31.05.2020;
   • konferencja na temat Obrzędu Konsekracji Dziewic;
   • konferencja na temat instrukcji ESI.
  • XV Pielgrzymka IFŻK na Jasną Górę odbędzie się 5 grudnia; ramowy program Pielgrzymki pozostanie taki, jak w ubiegłym roku.
  • Jak co roku, Pielgrzymka będzie połączona z rekolekcjami dla stanu dziewic, kandydatek do stanu dziewic oraz stanu wdów i kandydatek do stanu wdów, które odbędą się od 3 do 6 grudnia.
 8. Zatwierdzono plan pracy Podkomisji w 2020 roku.

    Na spotkaniu obecni byli:
        o. bp Jacek Kiciński CMF, Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP,
        bp Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK,
        ks. Jerzy Gołębiewski, diecezja warszawsko-praska,
        ks. Piotr Kordula, archidiecezja szczecińsko-kamieńska,
        ks. Tomasz Rusiecki, diecezja kielecka,
        ks. Stanisław Szczepaniec, archidiecezja krakowska,
        Małgorzata Tarnachowicz OV, archidiecezja warszawska.