Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy ...dla konsekrowanych Skontaktuj się z nami...Zapraszamy na:


Wroclaw

20-21 kwietnia 2018, Wrocław
Spotkanie Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, Centrum Promocji IFŻK oraz diecezjalnych referentów ds. IFŻK.

szczegółowe informacje podamy w lutymW roku 2017 wydarzyło się:
Jasna Góra

30 listopada - 3 grudnia 2017, Częstochowa

REKOLEKCJE dla dziewic konsekrowanych "Abym była bardziej znana i kochana!", poprowadził ks. dr Wojciech Niemczewski, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej.
Odbyły się one w Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wzięło w nich udział 35 osób z diecezji: bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, elbląskiej, gliwickiej, gnieźnieńskiej, kaliskiej, katowickiej, kieleckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, pelplińskiej, płockiej, poznańskiej, rzeszowskiej, sandomierskiej, siedleckiej, świdnickiej, tarnowskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, włocławskiej oraz z Białorusi.Jasna Góra

REKOLEKCJE dla kandydatek do stanu dziewic "Namaszczone Duchem Świętym" poprowadził Ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK. Konferencje wygłosiły też dziewice konsekrowane posługujące w Centrum Promocji IFŻK. Rekolekcje odbyły się w Domu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
Wzięło w nich udział 23 osoby z diecezji: częstochowskiej, drohiczyńskiej, elbląskiej, gliwickiej, katowickiej, krakowskiej, łódzkiej, opolskiej, pelplińskiej, płockiej, poznańskiej, radomskiej, sandomierskiej, szczecińsko-kamieńskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej.


Doroczne REKOLEKCJE stanowe wdów i wdowców konsekrowanych, połączone z XII Pielgrzymką Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, odbyły się pod hasłem Namaszczeni Duchem Świętym.
Z 29 diecezji Polski w rekolekcjach uczestniczyło ogółem 138 wdów, w tym 44 kandydatki do Ordo Viduarum, oraz dwóch wdowców konsekrowanych. Po raz drugi, na rekolekcje przyjechały dwie wdowy konsekrowane z Białorusi. Miejscem spotkania był Dom Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej przy ul. 3 Maja 2/4. Ze względu na dużą ilość zgłoszeń, po raz pierwszy rekolekcje odbywały się w dwóch grupach.
Rekolekcje dla kandydatek do stanu wdów, prowadził prekursor Ordo Viduarum, o. Wiesław Łyko OMI. Temat przewodni to: Charyzmat konsekrowanego wdowieństwa, a podtemat: Nowy kształt człowieczeństwa na wzór Maryi: Matki-Dziewicy-Wdowy. Wdowom konsekrowanym rekolekcje głosił ks. Kazimierz Skwierawski z Krakowa. Rozwijając temat: W szkole Maryi, uczył odkrywać piękno, moc i zaufanie do Słowa Bożego, do którego prowadzi Matka Boża.Ks. dr Wojciech Niemczewski poprowadził Apel Jasnogórski przed Cudownym Obrazem Matki Bożej w czwartek 30 listopada.2 grudnia 2017, Częstochowa
XII Pielgrzymka Stanu Dziewic, Stanu Wdów, Pustelnic I Pustelników Na Jasną Górę "NAMASZCZENI DUCHEM ŚWIĘTYM".
Podczas Pielgrzymki konferencję "Namaszczeni Duchem Świętym by głosić Dobrą Nowinę" wygłosił JE o. bp Jacek Kiciński CMF, Przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
tekst konferencji
Uczestniczyliśmy w Mszy Świętej koncelebrowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu, podczas której homilię wygłosił ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK.
nagranie homilii w Radiu Jasna Góra
Ojciec Biskup spotkał się też z uczestnikami Pielgrzymki, odpowiadał na pytania i pobłogosławił na następny rok.

Na Pielgrzymkę dojechało jeszcze około 20 osób zainteresowanych stanem dziewic. W Pielgrzymce wzięło udział około 150 wdów, z których większość przeżywała również swoje rekolekcje.
informacja Biura Prasowego Jasnej Górywroclaw

30 września 2017, Wrocław
NAMASZCZENI DUCHEM ŚWIĘTYM - Realizacja charyzmatu dziewictwa i wdowieństwa w kontekście programu duszpasterskiego 2017/2018
Sympozjum odbyło się w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej. Wzięło w nim udział 130 osób, w tym kilkunastu księży. Obradom przewodniczył JE O. Bp Jacek Kiciński CMF.

szczegółowe informacje
notatka prasowaWroclaw

19 czerwca 2017, Wrocław
Spotkanie Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego i Centrum Promocji IFŻK.

notatkaWarszawa

26 stycznia 2017, Warszawa
Spotkanie Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.

notatka