Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


WPROWADZENIE

Odnowienie praktyki konsekracji dziewic, wdów i pustelników pociągnęło za sobą konieczność określenia miejsca osób, podejmujących te indywidualne formy życia konsekrowanego, w Kościele lokalnym. W ramach Konferencji Episkopatu Polski powstała Podkomisja KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, której zadaniem jest m. in. przygotowywanie materiałów informacyjnych, które będą pomocne w tym zakresie.


Materiały pomocnicze dotyczące indywidualnych form życia konsekrowanego w Kościele w Polsce adresowane są przede wszystkim do biskupów diecezjalnych, a także do delegatów ds. życia konsekrowanego oraz delegatów ds. indywidualnych form życia konsekrowanego.


Niniejsza publikacja jest zestawieniem wskazań duszpasterskich dotyczących stanu dziewic, stanu wdów i stanu pustelników, które zostały przygotowane i przekazane biskupom diecezjalnym w latach 2009, 2010 i 2014. Uporządkowano je w następującym kluczu: część pierwsza - materiały pomocnicze dotyczące poszczególnych stanów, część druga – aneksy.


Materiały pomocnicze zawierają wskazania ogólne i zagadnienia szczegółowe, opracowane przede wszystkim w oparciu o Kodeks Prawa Kanonicznego, Katechizm Kościoła Katolickiego, polski przekład Obrzędów konsekracji dziewic, zatwierdzony w 1990 roku przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (wydrukowany w 2001) i Obrzęd błogosławieństwa wdów opracowany w 2008 roku przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski.


W drugiej części zamieszczono informacje o Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, o powołanym przez nią Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego oraz wzory pism i artykuły opublikowane staraniem Podkomisji we wspomnianych wcześniej wskazaniach duszpasterskich.


W przyszłości Podkomisja będzie - na miarę potrzeb - nadal systematycznie publikować materiały informacyjne, organizując jednocześnie spotkania informacyjne i formacyjne dla delegatów ds. indywidualnych form życia konsekrowanego i podejmując działania mające na celu promocję indywidualnych form życia konsekrowanego.