Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


          dokument pdf

Spotkanie Podkomisji KEP
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego

19 listopada 2012 r. w Warszawie

Dnia 19 listopada 2012r. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. W czasie spotkania podjęto m. in. następujące tematy:

 • Podsumowano pracę Podkomisji w roku 2012, krótko omawiając poszczególne wydarzenia mijającego roku.
 • Dyskutowano na temat statutu stanu dziewic archidiecezji warszawskiej. Dyskusja ta zainspirowała obecnych do sformułowania następujących wniosków, dotyczących podobnych regulacji prawnych:
  • nazwa - zaproponowano zmianę nazwy na "zasady życia dziewic konsekrowanych" ze względu na pozastrukturalny i niewspólnotowy charakter życia dziewic konsekrowanych;
  • tryb powstawania dokumentu - wyrażono opinię, że konieczna jest współpraca z osobami konsekrowanymi podczas jego redagowania;
  • treść dokumentu nie może kłócić się z Obrzędem Konsekracji;
  • obowiązywanie Statutu - zauważono, że celem wprowadzania statutów diecezjalnych jest pogłębienie świadomości przynależności do Kościoła i poczucie bezpieczeństwa dziewic konsekrowanych, statut powinien więc mieć raczej formę wskazań (nie ma obowiązku zrzeszania się dziewic konsekrowanych);
  • śluby czasowe - uznano, że mogą być składane co roku prywatnie na ręce kierownika duchowego;
  • spotkania formacyjne - uznano, że Kościół jest zobowiązany do zorganizowania właściwej formacji początkowej i permanentnej, a osoby konsekrowane i kandydatki zobowiązane są w miarę możliwości do uczęszczania na spotkania;
  • rola kierownika duchowego - podkreślono niezbędność udziału kierownika duchowego w procesie formacyjnym;
  • indywidualny charakter konsekracji dziewic - podkreślono, że konsekracja dziewic ma charakter indywidualny, ale nie indywidualistyczny, podlega Kościołowi i warto precyzyjniej określić relacje dziewic z Kościołem.
 • Zatwierdzono plan pracy Podkomisji w 2013 roku:
  • 8 - 9 marca, Kielce Skorzeszyce
   Spotkanie Podkomisji połączone ze spotkaniem Centrum i warsztatami dla księży asystentów (rozpoczęcie 8.III o godz. 18.00, zakończenie 9.III obiadem)
   Przewidziano dwa referaty:
   • referat omawiający ogólne normy formalno-prawne dotyczące stanu dziewic na podstawie OCV i KPK (podstawa prawna do opracowywania „zasad życia OV” w diecezjach)
    ks. Dariusz Gącik (diecezja kielecka);
   • referat dotyczący formacji z uwzględnieniem zagadnień eklezjologicznych (dziewica a: Kościół, biskup, wspólnota parafialna, kierownik duchowy), formacja indywidualna, a wspólna, ks. Jerzy Gołębiewski (diecezja warszawsko-praska);
  • 5 października, Kielce Skorzeszyce
   Sympozjum poświęcone miejscu stanu dziewic i stanu wdów w Kościele.
  • Pielgrzymka IFŻK na Jasną Górę odbędzie się 7 grudnia.
  • 5 - 8.XII, Częstochowa
   Rekolekcje dla stanu dziewic oraz dla stanu wdów.
 • Omówiono sposób obchodów Dnia Życia Konsekrowanego:
  • wskazano na potrzebę wystąpień w mediach katolickich z okazji Dnia Życia Konsekrowanego;
  • poinformowano, że na Konferencji prasowej przed Dniem Życia Konsekrowanego "Świadectwo wiary przez modlitwę, dzieła i obecność" indywidualne formy życia konsekrowanego przedstawi ks. Arkadiusz Okroj.
  • w związku z trwającym Rokiem Wiary ks. Stanisław Szczepaniec przedstawił możliwości przeprowadzenia w parafiach dziękczynienia za konsekrację;
   przydatne materiały można znaleźć na stronie www
  • ks. bp Kazimierz Gurda poinformował, że jest już przygotowany list episkopatu na 2 lutego 2013.
 • Poruszono sprawę wstrzymywania przeprowadzania obrzędów błogosławieństwa wdów w związku z niezatwierdzeniem przez Stolicę Apostolską księgi "Obrzędy błogosławieństwa wdów dla diecezji polskich". Uznano, że do czasu opracowania odpowiedniego obrzędu przez Stolicę Apostolską, błogosławieństwa powinny się odbywać według obrzędu opracowanego przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jeszcze raz poruszono tematykę nazewnictwa i określono, że wdowy poprzez Obrzęd Błogosławienia Wdów stają się osobami konsekrowanymi.
 • Rozmawiano na temat przechodzenia z zakonów do stanu dziewic. Odroczono wysłanie zapytania do Świętej Kongregacji Kultu Bożego w tej sprawie.
 • Ks. bp. Kazimierz Gurda poprosił o wystosowanie zapytania do Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski w sprawie możliwości adorowania Najświętszego Sakramentu w kaplicach domowych dziewic konsekrowanych. Zapytanie ma dotyczyć prośby o opinię czy jest to możliwe, oraz jeżeli nie - to dlaczego, jeżeli tak - pod jakimi warunkami.
 • Poruszono sprawę braku danych dotyczących liczby pustelników, pustelnic i osób przygotowujących się do tej formy życia konsekrowanego. Poinformowano, że na chwilę obecną jest 157 dziewic, 200 wdów i 1 wdowiec konsekrowany.

Na spotkaniu obecni byli:
bp dr Kazimierz Gurda,
ks. dr Arkadiusz Okroj (Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK),
ks. dr Jerzy Gołębiewski (diecezja warszawsko-praska),
ks. mgr Piotr Kordula (diecezja szczecińsko-kamieńska),
o. Wiesław Łyko OMI (diecezja łódzka),
ks. mgr lic. Tomasz Rusiecki (diecezja kielecka),
ks. dr Stanisław Szczepaniec diecezja krakowska),
Małgorzata Tarnachowicz OV (diecezja warszawska).