Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


Spotkanie Podkomisji KEP
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego

12 listopada 2021 r. w Warszawie

Dnia 12 listopada 2021 r. Centrum Caritas Okopowa w Warszawie odbyło się spotkanie Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.

Przebieg spotkania:

  1. Ks. Tomasz Rusiecki, Przewodniczący Komisji KEP ds. IFŻK, przywitał wszystkich, a szczególnie osoby dołączone przez KEP do Podkomisji.
  2. Małgorzata Tarnachowicz przedstawiła wydarzenia, które miały miejsce w roku w 2020 i 2021 roku.
  3. Ks. Piotr Walkiewicz (diec. radomska) przyjął propozycję osoby odpowiedzialnej za życie pustelnicze w Podkomisji.
  4. Omówiono organizację rekolekcji i Pielgrzymki IFŻK, która odbędzie się od 2 do 5 grudnia 2021 oraz przyszłoroczną Pielgrzymkę (1-4 grudnia 2022)
  5. Ustalono termin warsztatów dla księży asystentów diecezjalnych, które odbędą się 11-12 marca 2022 r. w Skorzeszycach koło Kielc. Dotyczyć będzie opracowywanych przez Podkomisję Vademecum dla stanu dziewic (Anna Maria Kolberg OV i ks. Stanisław Szczepaniec) oraz Vademecum dla stanu wdów, którego propozycję przygotował o. Rafał Klimas OFM (Elżbieta Płodzień OVd i ks. Jerzy Gołębiewski).
  6. Podsumowano Sympozjum o stanie dziewic, które odbyło się 2 października w Katowicach. Zaplanowano Symozjum o stanie wdów na 24-26 czerwca 2022 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolejne Sympozjum o stanie dziewic zaplanowano na czerwiec 2023, w Łodzi.
  7. Anna Maria Kolberg OV przedstawiła dotychczasowe prace nad Vademecum dla dziewic.
  8. Elżbieta Płodzień OVd przedstawiła wydawnictwa przygotowane dla wdów.
  9. Rozmawiano na temat spraw bieżących.

Na spotkaniu obecni byli:
    bp Jacek Kiciński,
    bp Arkadiusz Okroj,
    ks. Tomasz Rusiecki, (Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK),
    ks. Bogdam Giemza (archidiecezja wrocławska),
    ks. Jerzy Gołębiewski (diecezja warszawsko-praska),
    ks. Stanisław Szczepaniec (archidiecezja krakowska),
    ks. Piotr Walkiewicz (diecezja radomska),
    Elżbieta Płodzień OVd (diecezja rzeszowska),
    Małgorzata Tarnachowicz OV (archidiecezja warszawska),
    Anna Maria Kolberg OV (diecezja pelplińska).