Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


Rekolekcje i Pielgrzymka Stanu Dziewic, Stanu Wdów oraz Pustelników
na Jasną Górę 30.XI.2019 r.

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE

Ks. Krzysztof Kralka SAC (archidiec. lubelska) poprowadził APEL JASNOGÓRSKI przed Cudownym Obrazem Matki Bożej w czwartek 28 listopada. Nagranie Biura Prasowego Jasnej Góry.

Pielgrzymka rozpoczęła się od wspólnego różańca i konferencji „Eucharystia daje życie” wygłoszonej przez o. bpa Jacka Kicińskiego CMF, Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP.
Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu Czarnej Madonny przewodniczył o. bp Jacek Kiciński CMF, a homilię wygłosił ks. bp Arkadiusz Okroj.
Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie z Centrum Promocji IFŻK, podczas którego wspominaliśmy skromne początki pracy Centrum i podsumowaliśmy 11 lat pracy.
Po obiedzie spotkaliśmy się w grupach stanowych. Była to okazja do podzielenia się doświadczeniem swojego powołania. Rozmawialiśmy też o propozycjach rekolekcji i pielgrzymek w 2020 roku. Na kolejną Pielgrzymkę zapraszamy 4 grudnia 2020 roku.
Na Pielgrzymkę przybyło około 250 osób, w tym około 120 dziewic i 140 wdów, 1 wdowiec i 1 pustelnik.

Wypowiedzi dla Radia Jasna Góra:
ks. bp Arkadiusz Okroj
Edyta OV (diec. kielecka)
Bożena OV (diec. zielonogórsko-gorzowska)

Zakończenie Mszy Świętej celebrowanej przez o. bpa Jacka Kicińskiego CMF

JG  JG     


28 listopada - 1 grudnia 2019
REKOLEKCJE STANOWE

Rekolekcje "Pełnia chrześcijaństwa" rozpoczęły się w Kaplicy Cudownego Obrazu MB Mszą Świętą, której przewodniczył ks. bp Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych poprowadził ks. Krzysztof Kralka SAC w Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wzięło w nich udział 55 pań z 28 diecezji.
Rekolekcje dla kandydatek do stanu dziewic poprowadził w Domu Sióstr Antoninek ks. bp Arkadiusz Okroj. Wzięło w nich udział 30 pań z 16 diecezji.
Na Pielgrzymkę dojechało około 25 pań.

   JG   JG     

Coroczne rekolekcje stanu wdów, połączone z XIV Pielgrzymką Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego na Jasną Górę. Na Pielgrzymkę przybyło około 260 osób, w tym 108 wdów i jeden wdowiec konsekrowany oraz 32 kandydatki do tego stanu.
Rekolekcje rozpoczęły się w Kaplicy Cudownego Obrazu MB Mszą świętą, której przewodniczył ks. bp Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Rekolekcje dla wdów konsekrowanych głosił o. Rafał Klimas OFM, diecezjalny asystent, pod hasłem: „Dać siebie Bogu na ofiarę jako wyraz rozumnej służby”.

szczegółowe informacje