Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


W Kalwarii Zebrzydowskiej,
w dniach 24-26 czerwca 2022 r.
odbyło się


II Ogólnopolskie Sympozjum dla stanu wdów


Wysłuchano trzech referatów:

  1. STAN WDÓW W OKRESIE STAROŻYTNOŚCI NA PODSTAWIE KONSTYTUCJI APOSTOLSKICH I DOKUMENTÓW SYNODÓW - SPOJRZENIE NA HISTORIĘ I AKTUALIZACJA TEMATYKI W CZASACH WSPÓŁCZESNYCH
    ks. prof. UAM dr hab. Michał Kieling (Kalisz).
  2. PRAWNE UKONSTYTUOWANIE ORDO VIDUARUM W KOŚCIELE
    ks. dr Dariusz Gącik (Kielce).
  3. CHARYZMAT STANU WDÓW
    ks. dr Jerzy Gołębiewski (Warszawa Praga).

W niedzielę, 26 czerwca 2022 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej zakończyło się drugie krajowe sympozjum wdów, którego temat brzmiał: „Wdowa konsekrowana w Kościele lokalnym”. W sympozjum uczestniczyło 105 osób z 24 diecezji, w tym 76 wdów konsekrowanych, 21 kandydatek, ks. bp Arkadiusz Okroj, z Podkomisji KEP ds. IFŻK, ks. Tomasz Rusiecki, Wikariusz Biskupi, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK, o. Rafał Klimas OFM, gospodarz kalwaryjskiego sympozjum oraz prelegenci: ks. prof. UAM dr hab. Michał Kieling (diec. kaliska), ks. dr Dariusz Gącik (diec. kielecka), o. dr hab. Jan Paweł Strumiłowski OCist (diec. kielecka) i ks. dr Jerzy Gołębiewski (diec. warszawsko-praska), członek Podkomisji KEP ds. IFZK. Wśród uczestników było też kilku kapłanów, opiekunów diecezjalnych wdów i kandydatek: ks. Sebastian Bisek (diec. siedlecka), ks. Andrzej Mazański (diec. warszawsko-praska), ks. Kazimierz Skwierawski (archidiec. krakowska), ks. Stanisław Puchała (archidiec. katowicka).

Drugie, kalwaryjskie sympozjum, podobnie jak pierwsze w Toruniu, zostało przygotowane przez ks. Tomasza Rusieckiego we współpracy z Elżbietą Płodzień OVd. W skład programu sympozjum wchodziły: codzienna Eucharystia, Liturgia Godzin, konferencje, praca w małych grupach oraz plenarne dzielenie się doświadczeniami i przemyśleniami.

W dwóch pierwszych dniach Mszy św. przewodniczył ks. bp Arkadiusz Okroj (diec. pelplińska), który w swych homiliach nawiązał do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca NMP. Przypomniał bogatą treść Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego, w kontekście której mówił o zagruzowaniu naszych współczesnych serc, o potrzebie ich uporządkowania i uleczenia u najlepszego lekarza, Pana Jezusa.

Na przykładzie Maryi, której niepokalane serce było pełne trudnych doświadczeń od Betlejem aż po Kalwarię, ksiądz biskup wskazywał jak przeżywać nasze trudności, jak chować je z pokorą w swym sercu.

Z wielką uwagą i zainteresowaniem wysłuchaliśmy referatów o historii wdów na tle historii Kościoła, o prawnym ukonstytuowaniu stanu wdów w Kościele oraz o przygotowywanym Vademecum dla wdów konsekrowanych. Dyskusja pokazała, jak potrzebne było poruszenie powyższych tematów i jak wiele nowego wniosły one do świadomości uczestniczek sympozjum. Dlatego też w podsumowaniu padło wiele słów wdzięczności pod adresem organizatorów i prelegentów. Podkreślano też wielkie dobrodziejstwo sympozjum w umacnianiu wspólnoty wdów i wyrażano wielką potrzebę organizowania podobnych w przyszłości. Podziękowaniom nie było końca.

W ostatnim dniu Eucharystii przewodniczył o. Rafał Klimas OFM. W swej homilii, jakby na podsumowanie. przedstawił jeszcze raz historię wdów konsekrowanych w Kościele aż po czasy współczesne. Były to bardzo potrzebne słowa, zważywszy że w Mszy św. uczestniczyło dużo pielgrzymów, którzy być może w swoich parafiach niewiele albo nawet nic nie słyszeli o wdowach konsekrowanych.

Luba Niewińska OVd

Informacja o Sympozjum

Kalwaria Kalwaria Kalwaria Kalwaria Kalwaria Kalwaria Kalwaria Kalwaria