Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


Zapraszamy na:


JG

29 listopada - 2 grudnia 2018, Częstochowa
Podkomisja KEP ds. IFŻK zaprasza na coroczne rekolekcje stanowe.
Informacje i zapisy na stronach dziewic i wdów.

Rekolekcje połączone będą z XIII Pielgrzymką IFŻK na Jasną Górę W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, która odbędzie się w sobotę 1 grudnia.
szczegółowy program Pielgrzymki

Zapisy na Pielgrzymkę    tylko dla osób, które nie uczestniczą w rekolekcjach stanowych.

Odbyło się:


Pelplin

Pelplin

Pelplin

Pelplin

Pelplin

13 października 2018, Pelplin
Sympozjum dla stanu dziewic "Rady ewangeliczne na drodze do świętości w dziewictwie konsekrowanym".
W sympozjum wzięło udział 70 osób - 8 księży, 40 dziewic konsekrowanych i 22 kandydatki do stanu dziewic. Panie przyjechały z diecezji gdańskiej (15), pelplińskiej (10), poznańskiej (6), elbląskiej (5), warmińskiej (4), białostockiej (3), obu diecezji warszawskich oraz bydgoskiej, krakowskiej, katowickiej, radomskiej, świdnickiej i toruńskiej.
Wysłuchano następujących wykładów:
  1. Ks. dr Adam Kołduński Realizacja rad ewangelicznych w ordo virginum w aspekcie kanonicznym -
tekst wkrótce.
  2. Ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor Prorocy Starego Testamentu jako proroctwo rad ewangelicznych -
tekst wkrótce.
  3. Ks. dr Wojciech Niemczewski Maryja jako wzór życia konsekrowanego - nagranie konferencji
  4. Wysłuchaliśmy też ks. dr Arkadiusza Okroja, który zaprezentował Instrukcję o dziewicach konsekrowanych Ecclesia Sponsae Imago wydaną przez Kongregację do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Niedługo ukaże się polskie tłumaczenie tej instrukcji.
Sympozjum poprzedziło spotkanie warsztatowe księży, podczas którego uczestnicy wymieniali swoje doświadczenia związane z posługą stanowi dziewic w diecezjach. Głównym tematem spotkania było wykorzystanie Instrukcji Ecclesia Sponsae Imago w rozeznawaniu powołania i pracy duszpasterskiej z dziewicami konsekrowanymi.
Wroclaw

20-21 kwietnia 2018, Wrocław
Spotkanie Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, Centrum Promocji IFŻK oraz diecezjalnych referentów ds. IFŻK.
szczegółowe informacje
Konferencja o. bp. Jacka Kicińskiego CMF.
"Formacja początkowa i stała w dziewictwie i wdowieństwie konsekrowanym";
prezentacja


Warszawa

31 stycznia 2018, Warszawa
Spotkanie Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.

szczegółowe informacje


centrum

Spotkania Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.

szczegóły


centrum

Sympozja organizowane przez Podkomisję KEP ds. IFŻK oraz Centrum Promocji IFŻK.

szczegóły


centrum

Pielgrzymki na Jasną Górę i grudniowe rekolekcje stanowe.

szczegóły